La Rita és una gosseta de 11-12 anys, adoptada el 2013 a APA Rodamon, la qual tenia problemes al caminar, degut (segons diagnòstic veterinari) a un pinçament o hèrnia discal. Amb l’acupuntura hem aconseguit que la Rita no caigui tant al caminar i que les seves potes recuperin més força, fent que Qi i Xue circulin i tonificant Ronyó segons l’enfoc de la MTC. Actualment seguim fent un manteniment, havent introduït l’electroacupuntura per a millorar els resultats.