TUINA

tuina

El Tuina és un massatge terapèutic basat en els principis generals de la Medicina Tradicional Xinesa, tonificant la Insuficiència i dispersant l’Excés, aconseguint així reequilibrar el Yin i el Yang, facilitant la circulació harmoniosa del Qi (Energia Vital) i de la Xue (Sang).

S'estima que l'origen del que avui coneixem com Tui Na, es remunta de forma primària a la simple observació de gestos reflexos que sorgeixen en el transcurs de dolències o de certs desequilibris patològics. De forma natural i instintiva, gossos i humans (entre moltíssims altres), tendim a fer massatges, a llepar o a autoprotegir certes zones del cos quan algun dolor ens molesta. Segons quina sigui la naturalesa d'aquest dolor (punxant, intern, sagnant, agut ...) i segons la localització que tingui, sense que ningú ens hagi ensenyat res, de manera natural tendim a aplicar el contacte que el cos necessita per sentir alleujament. Podríem dir que és una saviesa/herència que té a veure més amb l'espècie que amb l'individu. De vegades, amb una lleugera carícia n'hi haurà prou per sentir analgèsia, en canvi altres vegades necessitarem pressionar de forma constant i profunda per sentir sensació de millora.

No totes les manipulacions del Tuina són aplicables als gossos, sempre es tindrà molt en compte a l'individu que es té davant i la confiança amb el terapeuta o el responsable, respectant al màxim la seva seguretat i benestar.