Daisy


La Daisy és una gosseta adorable a la que li el seu veterinari li va diagnosticar un principi d'hèrnia discal, la qual li causava molt de dolor i requeria de gran quantitat de medicació a la seva curta edat.
La seva responsable, cansada de veure-la patir, va buscar una sol·lució intentant millorar la qualitat de vida de la Daisy, arribant a Acupcan amb totes les seves il·lusions posades en una milloria de l'estat de la Daisy.
Aplicant Acupuntura per al seu Síndrome Bi amb Humitat Calor, la Daisy va millorar desde la primera sessió, recuperant la seva postura correcta, el control de les potes de darrera i sense dolor!! Va poder tornar a ser la gosseta feliç que era abans, sense necessitat de medicació (la qual va ser retirada pel seu veterinari veient l'estat actual de la Daisy).
En definitiva, gràcies als seus responsables i tots els seus esfoços per a millorar la vida de la Daisy, aquesta gaudeix d'una vida plena després de 4 sessions d'Acupuntura.