COMPLEMENTS I ALIMENTACIÓ

Complementos y alimentación

Conèixer i dominar els Complements alimentaris (herbes, matèries, ingredients, etc.) i l'Alimentació en si mateixa, des del punt de vista de la Medicina Tradicional Xinesa (MTC) requereix molts anys d'estudi i experiència, ja que, a través d’una matèria externa al cos s'intenten ajustar les condicions d'equilibri d’aquest, a diferència de l'acupuntura, on es mou l'energia o el Qi intern.

 

L'ús dels aliments i complements, sota la classificació energètica de la MTC, és un pilar bàsic per al manteniment del nostre benestar i és una de les eines més poderoses de què disposa aquesta disciplina per a fer front a desequilibris.

 

Sens dubte, aquests són uns dels recursos terapèutics més importants dins de la MTC i dels quals es requereix major destresa per part del terapeuta. Que alguna cosa sigui NATURAL no vol dir que sigui INÒQUA. La dosi, la quantitat, la toxicitat, la compatibilitat/incompatibilitat de les matèries, el pes, la temporització, entre molts altres factors ... són conceptes molt importants a tenir en compte.

La MTC entén al gos com un ésser físic, energètic, emocional i espiritual, estant aquests conceptes íntimament relacionats. D'aquí la importància que té una bona alimentació en el benestar de l'organisme. Els aliments, segons la MTC, poden influir molt en el pronòstic de certs desajustos de l'organisme, o bé evitar el desenvolupament d'alguns desequilibris si els prenem o els descartem, de manera preventiva, amb criteri encertat.

Cada aliment, de la mateixa manera que cada complement, té les seves característiques pròpies, i genera els seus moviments propis en l'organisme. Són capritxosos en les seves preferències i, per tant, actuen de forma concreta. Coneixent les seves propietats, podem fer ús d'ells de manera intencionada per aportar a l'organisme allò que li cal per poder generar Jing (Essència), mantenir el lliure moviment del Qi (Energia) i nodrir plenament al Shen (Ment / Esperit), i així poder facilitar un equilibri intern i amb el nostre entorn.

Abans d’endinsar-se en la base energètica dels aliments, és convenient considerar les necessitats alimentàries que requereixen els gossos pel simple fet de ser-ho. Cada espècie té les seves característiques, les seves necessitats alimentàries implícites que s'han de respectar, alhora que existeixen certs aliments beneficiosos i aliments que poden causar alteracions a causa que els sistemes metabòlics varien considerablement segons l'espècie. Important serà tenir en compte conceptes com: equilibri, regularitat, masticació, estat anímic, proporció, aliments no recomanats...