ACUPUNTURA

Acupuntura 01

La medicina Tradicional Xinesa engloba diferents teràpies com la Moxibustió, Ventoses, Complements Alimentaris, Tuina, auriculopuntura, electropuntura.... però sens dubte, la més estesa i coneguda és l'Acupuntura.

L'Acupuntura consisteix en la inserció d'agulles molt fines en la pell, concretament en uns punts específics (punts acupunturals), on es considera que el Qi (Energia) dels Zang Fu (Òrgans i les seves esferes funcionals) i dels Meridians (Canals energètics) és transportat cap a la superfície. El correlació entre Zang Fu i Meridians és clarament observable, ja que quan un Zang Fu està en desequilibri, molt probablement, podem veure el punt d'Acupuntura reactiu. I a l'inrevés, a través del punt d'Acupuntura podem arribar a un desequilibri en el Zang Fu corresponent.

D'aquesta manera s'utilitzen els punts d'Acupuntura, per restablir l'equilibri en el cos i la ment del gos.

 

A través d'una valoració integral correcta i una bona Diferenciació Desequilibris, s'arriba a un tractament terapèutic personalitzat, on cada ésser és considerat un món, amb les seves particularitats i amb les seves necessitats diferencials, la qual cosa serà essencial de cara al seu seguiment i evolució .

 

La gran acceptació d'aquesta tècnica (reconeguda per l'OMS) ha estat precisament gràcies als espectaculars resultats obtinguts, en moltes ocasions gairebé de forma immediata.

Per la seva banda, la Electroacupuntura és també una eina molt eficaç per ajudar a ajustar desequilibris. Aquesta es caracteritza per l'ús de corrent continu (generada per un electroestimulador) en punts estratègics fent servir les agulles d'acupuntura com a ànode (pol positiu) i càtode (pol negatiu). Controlant correctament la freqüència i la intensitat segons la Valoració preliminar.

El fet d'aplicar corrents sobre les agulles, en ocasions, potencia l'efecte de l'Acupuntura. En primer lloc, ens permet aplicar un estímul que s'assemblaria a la manipulació manual de les agulles, de forma constant i a una freqüència exacta i regulable. I d'altra banda, millora la tolerància al dolor, produint un efecte analgèsic superior al de l'Acupuntura simple.

No sempre és recomanable utilitzar Electroacupuntura, tot dependrà de la Valoració i Diferenciació Desequilibris realitzada pel terapeuta. També és imprescindible tenir un domini i formació específica sobre l'aplicació d'aquesta tècnica, sent coneixedor de conceptes com salinitat de l'animal a tractar entre molts altres elements que requereixen d'una formació i capacitació prèvia.